Harmonogram akademického roku 2021/2022

29. 8. – 7. 9. 2021
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)  
1. 9. 2021
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF 
2. 9. 2021
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
6. – 23. 9. 2021
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
7. – 9. 9. 2021
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
14. – 15. 9. 2021
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
16. 9. 2021
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
22. 9. 2021
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
24. 9. 2021
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
24. 9. – 10. 10. 2021
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
29. 9. 2021 – 9. 1. 2022
Výuka v zimním semestru 
30. 9. 2021
Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2020/21, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2021/2022 
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2021 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2021/2022 
1. 10. 2021
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2021/2022 
1. – 7. 10. 2021
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 15. 10. 2021
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku 
1. 10. – 31. 12. 2021
Zpracování ISP školiteli 
3. 10. 2021
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
11. – 22. 10. 2021
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
26. 10. 2021
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
1. 11. 2021
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
12. 11. 2021
Zrušeno: Děkanský sportovní den 
16. 11. 2021
Promoce – Bc. studium 
19. 11. 2021
Promoce – Bc. studium 
22. 11. 2021
Promoce – Bc. studium 
23. 11. 2021
Den otevřených dveří 
2. 12. 2021
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
10. 12. 2021
Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Vánoční prázdniny 
6. 1. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
10. 1. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
10. 1. – 13. 2. 2022
Zkouškové období v ZS 
16. 1. 2022
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
31. 1. – 13. 2. 2022
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

31. 1. – 6. 2. 2022
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
7. 2. – 6. 3. 2022
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
11. 2. 2022
Doporučený termín zadání diplomových prací 
14. 2. 2022
Zahájení letního semestru akademického roku 2021/2022 
14. 2. – 22. 5. 2022
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 13. 5. 2022) 
28. 2. 2022
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
1. – 2. 3. 2022
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 15. 3. 2022
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (se zápisem k 1.3.) 
1. 3. – 31. 5. 2022
Zpracování ISP školiteli 
Zpracování ISP školiteli 
1. 3. – 30. 6. 2022
Zpracování ISP oborovými radami 
7. – 18. 3. 2022
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
19. 4. 2022
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ – termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK)  
5. 5. 2022
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
9. 5. 2022
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
11. 5. 2022
Rektorský den 
12. 5. 2022
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
16. 5. 2022
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
23. 5. 2022
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
23. 5. – 30. 6. 2022
Zkouškové období v LS 
5. 6. 2022
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářskěho studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
6. – 19. 6. 2022
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2022 
13. – 26. 6. 2022
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2022
Letní prázdniny 
1. 7. – 30. 9. 2022
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů (včetně aktualizace ISP na budoucí ak. rok) 
1. 7. – 14. 10. 2022
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 31. 10. 2022
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 
21. 7. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
22. 7. 2022
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
25. 7. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
1. – 14. 9. 2022
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
2. – 15. 9. 2022
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2022 
19. – 25. 9. 2022
Zkouškové období 
30. 9. 2022
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2021/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2022/2023 
Konec akademického roku 2021/2022