Harmonogram akademického roku 2022/2023

28. 8. – 6. 9. 2022
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)  
1. 9. 2022
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF 
2. 9. 2022
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
5. – 22. 9. 2022
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
6. – 8. 9. 2022
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
13. – 14. 9. 2022
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
15. 9. 2022
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
21. 9. 2022
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
23. 9. – 9. 10. 2022
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný (X plány-X předměty) 
29. 9. 2022 – 8. 1. 2023
Výuka v zimním semestru 
30. 9. 2022
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2021/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2022/2023 
1. 10. 2022
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2022/2023 
1. – 17. 10. 2022
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku 
1. 10. – 31. 12. 2022
Zpracování ISP školiteli (u studentů se zápisem k 1.10.) 
1. 10. 2022 – 31. 1. 2023
Projednání ISP oborovými radami  
2. 10. 2022
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
3. – 7. 10. 2022
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
10. – 21. 10. 2022
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
27. 10. 2022
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
1. 11. 2022
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
9. 11. 2022
Děkanský sportovní den 
10. 11. 2022
Promoce – Bc. studium 
15. 11. 2022
Promoce – Bc. studium 
22. 11. 2022
Den otevřených dveří 
1. 12. 2022
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
9. 12. 2022
Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Vánoční prázdniny 
5. 1. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
9. 1. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
9. 1. – 12. 2. 2023
Zkouškové období v ZS 
15. 1. 2023
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
30. 1. – 12. 2. 2023
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

30. 1. – 6. 2. 2023
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní začíná ve 13 hodin 
6. 2. – 5. 3. 2023
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný začíná ve 13 hodin 
10. 2. 2023
Doporučený termín zadání diplomových prací 
13. 2. 2023
Zahájení letního semestru akademického roku 2022/2023 
13. 2. – 22. 5. 2023
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2023) 
28. 2. 2023
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
1. – 2. 3. 2023
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 15. 3. 2023
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (se zápisem k 1.3.) 
1. 3. – 31. 5. 2023
Zpracování ISP školiteli (studenti se zápisem k 1.3.) 
1. 3. – 30. 6. 2023
Projednání ISP oborovými radami (studenti se zápisem k 1.3.) 
Zpracování ISP oborovými radami 
6. – 17. 3. 2023
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
18. 4. 2023
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ – termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK)  
4. 5. 2023
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
9. 5. 2023
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
10. 5. 2023
Rektorský den 
11. 5. 2023
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
12. 5. 2023
Promoce – Ph.D. studium 
15. 5. 2023
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
22. 5. 2023
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
23. 5. – 30. 6. 2023
Zkouškové období v LS 
4. 6. 2023
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
5. – 18. 6. 2023
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2023 
19. – 30. 6. 2023
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2023
Letní prázdniny 
1. 7. – 5. 10. 2023
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů (včetně aktualizace ISP na budoucí ak. rok) 
1. 7. – 10. 10. 2023
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 31. 10. 2023
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 
20. 7. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
21. 7. 2023
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
24. 7. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
1. – 14. 9. 2023
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2023 
18. – 24. 9. 2023
Zkouškové období 
30. 9. 2023
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2022/2023 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2023/2024 
Konec akademického roku 2022/2023