Řízení ke jmenování profesorem


Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
(MFF UK)
Fyzika – kvantová optika a optoelektronika
1. 3. 2023
doc. Mgr. David Kubizňák, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – teoretická fyzika
1. 3. 2023
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – subjaderná fyzika
5. 1. 2023
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – matematická lingvistika
21. 11. 2022
doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – teoretická informatika
12. 10. 2022
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
31. 5. 2022

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty UK

doc. Dr. Alexander Wilkie
(MFF UK)
Informatika – softwarové systémy
7. 6. 2023
doc. RNDr. Ivan Mizera, Ph.D.
(MFF UK)
Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika
3. 5. 2023
doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – subjaderná fyzika
1. 3. 2023

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – subjaderná fyzika
29. 6. 2023
doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika plazmatu
29. 6. 2023

Jmenován profesorem/Jmenována profesorkou

Ing. Martin Vohralík, Ph.D.
(MFF UK)
Matematika – matematické modelování a numerická matematika
18. 5. 2023
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
(MFF UK)
Matematika – matematická analýza
18. 5. 2023
doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
(Masarykova univerzita)
Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
18. 5. 2023
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
(MFF UK)
Meteorologie
18. 5. 2023
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.
(MFF UK, AV ČR, ČVUT)
Matematika – matematické modelování a numerická matematika
18. 5. 2023
doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
(MFF UK)
Geofyzika
19. 12. 2022
doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – teoretická informatika
19. 12. 2022
doc. Alfredo Iorio, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – teoretická fyzika
19. 12. 2022
doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – teoretická informatika
17. 6. 2022
doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní
17. 6. 2022
doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – teoretická informatika
15. 12. 2021
doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
(FJFI ČVUT v Praze)
Matematika – matematická analýza
15. 12. 2021
doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
15. 12. 2020
doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
(MFF UK)
Matematika – geometrie a topologie
15. 12. 2020
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
2. 7. 2020
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní
2. 7. 2020
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
2. 7. 2020
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
(MFF UK)
Fyzika – subjaderná fyzika
28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – softwarové systémy
28. 11. 2019
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – softwarové systémy
23. 5. 2019
doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
(MFF UK)
Informatika – teoretická informatika
5. 12. 2018
doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika molekulárních a biolog. struktur
5. 12. 2018
doc. RNDr. Pavel Javorský, Dr.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
14. 6. 2018
doc. Mgr. RNDr. Pavel Krtouš, Ph. D.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika - teoretická fyzika
13. 12. 2017
doc. RNDr. Jakub Čížek, Ph.D.
(MFF UK)
Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
13. 12. 2017
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
(FZÚ AV ČR)
Fyzika – kvantová optika a optoelektronika
13. 12. 2017
doc. Ing. Petr Tůma, Dr.
(MFF UK)
Informatika – softwarové systémy
19. 6. 2017
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
(MFF UK)
Matematika – matematická analýza
19. 6. 2017

VR řízení ke jmenování profesorem zastavila

doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
(MFF UK)
Astronomie a astrofyzika
4. 1. 2017
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.