Harmonogram akademického roku 2023/2024

27. 8. – 4. 9. 2023
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)  
1. 9. 2023
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF 
4. 9. 2023
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
4. – 26. 9. 2023
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní – začíná ve 20 hodin 
5. – 7. 9. 2023
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
12. – 13. 9. 2023
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
14. 9. 2023
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
22. 9. 2023
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
26. 9. – 8. 10. 2023
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný – začíná ve 20 hodin  
30. 9. 2023
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2022/2023 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2023/2024 
1. 10. 2023
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2023/2024 
1. – 15. 10. 2023
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku 
1. 10. – 31. 12. 2023
Zpracování ISP školiteli (u studentů se zápisem k 1.10.) 
1. 10. 2023 – 31. 1. 2024
Projednání ISP oborovými radami  
2. 10. 2023
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
2. – 6. 10. 2023
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
2. 10. 2023 – 12. 1. 2024
Výuka v zimním semestru  
9. – 20. 10. 2023
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
25. 10. 2023
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
1. 11. 2023
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
2. 11. 2023
Děkanský sportovní den 
9. 11. 2023
Promoce – Bc. studium 
14. 11. 2023
Promoce – Bc. studium 
20. 11. 2023
Pozor změna termínu z původního 30.11.2023! Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
21. 11. 2023
Den otevřených dveří 
8. 12. 2023
Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024
Vánoční prázdniny 
3. 1. 2024
Zahájení výuky po vánočních prázdninách 
11. 1. 2024
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
15. 1. – 18. 2. 2024
Zkouškové období v ZS 
21. 1. 2024
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
5. – 18. 2. 2024
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

4. – 13. 2. 2024
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní – začíná ve 20 hodin 
13. 2. – 10. 3. 2024
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný – začíná ve 20 hodin 
16. 2. 2024
Doporučený termín zadání diplomových prací 
19. 2. 2024
Zahájení letního semestru akademického roku 2023/2024 
19. 2. – 24. 5. 2024
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 17. 5. 2024) 
29. 2. 2024
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
1. – 4. 3. 2024
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 28. 3. 2024
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (se zápisem k 1.3.) 
1. 3. – 31. 5. 2024
Zpracování ISP školiteli (studenti se zápisem k 4.3.) 
1. 3. – 30. 6. 2024
Projednání ISP oborovými radami (studenti se zápisem k 4.3.) 
Zpracování ISP oborovými radami 
11. – 22. 3. 2024
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
16. 4. 2024
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ – termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK)  
2. 5. 2024
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
9. 5. 2024
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
10. 5. 2024
Promoce – Ph.D. studium 
14. 5. 2024
Rektorský den 
20. 5. 2024
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
27. 5. – 30. 6. 2024
Zkouškové období v LS 
2. 6. 2024
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
3. – 16. 6. 2024
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia  
17. – 30. 6. 2024
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2024
Letní prázdniny 
1. 7. – 30. 9. 2024
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů  
1. 7. – 12. 10. 2024
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 31. 10. 2024
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 
18. 7. 2024
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
19. 7. 2024
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
2. – 15. 9. 2024
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
16. – 22. 9. 2024
Zkouškové období 
30. 9. 2024
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2023/2024 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2024/2025 
Konec akademického roku 2023/2024