Poskytnutí informace na základě žádosti z 11. 2. 2019

Čj. UKMFF/76801/2019

Otázka 1.

Jaká byla výše finančních prostředků vynaložených z projektu CERN-CZ (LM2015058) na aktivity spojené s experimentem COMPASS v jednotlivých letech 2016-2018?

Odpověď:
Výše finančních prostředků na experiment COMPASS v tis. Kč:

Rok 2016 3 630
Rok 2017 3 225
Rok 2018 3 230


Otázka 2.

Jaká byla skladba těchto prostředků (provozní náklady, mzdové náklady, atd.)?

Odpověď:

Výše finančních prostředků na experiment COMPASS v tis. Kč v  požadovaném členění:

ROK 2016 v tis. Kč
Celkem poskytnuto 3 630
Osobní náklady -400
Služby -819
Režie -427
Další provozní náklady -1 984
Zůstatek 0
ROK 2017 v tis. Kč
Celkem poskytnuto 3 225
Osobní náklady -411
Služby -1 018
Režie -386
Další provozní náklady -1 410
Zůstatek 0
ROK 2018 v tis. Kč
Celkem poskytnuto 3 230
Osobní náklady -400
Služby -1 381
Režie -387
Další provozní náklady -1 062
Zůstatek 0


Otázka 3.

Jaká je očekávaná výše těchto výdajů pro rok 2019?

Odpověď:

Očekávaná výše výdajů pro rok 2019 (v tis. Kč):

Celkem: 3 240 z toho: 410 osobní náklady (mzdy+OON+pojištění)
  2 442 provozní náklady
  388 režie


Otázka 4.

Existuje mezi experimentem CMS v CERN a MFF UK nějaký dokument o spolupráci (např. Memorandum of Understanding?)

Odpověď:

MFF UK nemá žádný takový dokument k dispozici.


Otázka 5.

Pokud ano, kdy došlo k jeho podpisu ze strany MFF UK a z jakých prostředků je tato spolupráce financována?

Odpověď:

Spolupráce v rámci CERN-CZ (LM2015058) je financována z prostředků MŠMT.