Harmonogram akademického roku 2024/2025

1. – 9. 9. 2024
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)  
2. 9. 2024
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF 
2. – 24. 9. 2024
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní – začíná ve 20 hodin 
4. 9. 2024
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
10. – 12. 9. 2024
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
16. – 17. 9. 2024
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
18. 9. 2024
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
23. 9. 2024
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
24. 9. – 6. 10. 2024
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný – začíná ve 20 hodin  
30. 9. 2024
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2023/2024 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2024/2025 
30. 9. 2024 – 10. 1. 2025
Výuka v zimním semestru  
1. 10. 2024
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2024/2025 
1. – 7. 10. 2024
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 13. 10. 2024
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku 
1. 10. – 31. 12. 2024
Zpracování ISP školiteli (u studentů se zápisem k 1.10.) 
1. 10. 2024 – 31. 1. 2025
Projednání ISP oborovými radami  
2. 10. 2024
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
7. – 18. 10. 2024
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
23. 10. 2024
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
1. 11. 2024
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
5. 11. 2024
Děkanský sportovní den 
12. 11. 2024
Promoce – Bc. studium 
14. 11. 2024
Promoce – Bc. studium 
28. 11. 2024
Den otevřených dveří 
3. 12. 2024
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
6. 12. 2024
Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2024 – 3. 1. 2025
Vánoční prázdniny 
6. 1. 2025
Zahájení výuky po vánočních prázdninách 
9. 1. 2025
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
13. 1. – 16. 2. 2025
Zkouškové období v ZS 
19. 1. 2025
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
3. – 16. 2. 2025
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

2. – 10. 2. 2025
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní – začíná ve 20 hodin 
10. 2. – 9. 3. 2025
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný – začíná ve 20 hodin 
14. 2. 2025
Doporučený termín zadání diplomových prací 
17. 2. 2025
Zahájení letního semestru akademického roku 2024/2025 
17. 2. – 23. 5. 2025
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 16. 5. 2025) 
28. 2. 2025
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
1. – 15. 3. 2025
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (se zápisem k 6.3.) 
1. 3. – 31. 5. 2025
Zpracování ISP školiteli (studenti se zápisem k 6.3.) 
1. 3. – 30. 6. 2025
Projednání ISP oborovými radami (studenti se zápisem k 6.3.) 
Zpracování ISP oborovými radami 
3. – 6. 3. 2025
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
10. – 21. 3. 2025
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
15. 4. 2025
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ – termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK)  
30. 4. 2025
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
7. 5. 2025
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
9. 5. 2025
Promoce – Ph.D. studium 
13. 5. 2025
Rektorský den 
19. 5. 2025
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
26. 5. – 30. 6. 2025
Zkouškové období v LS 
2. – 15. 6. 2025
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia  
4. 6. 2025
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
16. – 30. 6. 2025
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2025
Letní prázdniny 
1. 7. – 30. 9. 2025
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů  
1. 7. – 12. 10. 2025
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 31. 10. 2025
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 
17. 7. 2025
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
18. 7. 2025
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
1. – 14. 9. 2025
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
15. – 21. 9. 2025
Zkouškové období v LS 
30. 9. 2025
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2024/2025 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2025/2026 
Konec akademického roku 2024/2025