Výběrové řízení na nového provozovatele restaurace

V nejbližších týdnech Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vyhlásí výběrové řízení na nového provozovatele restaurace v prostorách MFF UK na adrese Malostranské náměstí 2/25, Praha 1. Dosavadní nájemkyně se rozhodla k 31. 12. 2023 ukončit provozování restaurace.

Výběrové řízení na nového provozovatele restaurace proběhne formou koncese malého rozsahu. Vyhlášení výběrového řízení proběhne pravděpodobně v průběhu června. V rámci výběrového řízení MFF UK uskuteční předběžné tržní konzultace, které se uskuteční dne 1. června 2023 od 15:00 do 17:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 2/25, Praha 1. V případě zájmu o účast kontaktujte Mgr. Ivanu Vrbovou (ivana.vrbova@matfyz.cuni.cz, 608 736 526) pro domluvu konkrétního času.

Poslední úprava stránky: 18. 5. 2023, 14:20.