Harmonogram akademického roku 2020/2021

30. 8. – 8. 9. 2020
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)  
1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF 
2. 9. 2020
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
7. – 20. 9. 2020
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
8. – 10. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
15. – 16. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia 
17. 9. 2020
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
21. 9. – 11. 10. 2020
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
23. 9. 2020
Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia 
29. 9. 2020 – 10. 1. 2021
Výuka v zimním semestru 
30. 9. 2020
Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2019/20, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2020/2021 
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2019/2020 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2020/2021 
1. 10. 2020
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2020/2021 
1. – 6. 10. 2020
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
2. 10. 2020
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
12. – 23. 10. 2020
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
27. 10. 2020
ZRUŠENO: Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
2. 11. 2020
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
20. 11. 2020
ZRUŠENO: Promoce – Bc. studium 
23. 11. 2020
ZRUŠENO: Promoce – Bc. studium 
26. 11. 2020
Den otevřených dveří – ZRUŠENA prezenční část, konat se bude pouze distanční část dne 24.11.2020  
3. 12. 2020
ZRUŠENO: Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
11. 12. 2020
ZRUŠENO: Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Vánoční prázdniny 
6. 1. 2021
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
11. 1. – 28. 2. 2021
Zkouškové období v ZS 
17. 1. 2021
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
1. – 12. 2. 2021
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

1. – 7. 2. 2021
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
8. 2. – 7. 3. 2021
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
12. 2. 2021
Doporučený termín zadání diplomových prací 
1. – 2. 3. 2021
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 15. 3. 2021
Zpracování ISP doktorandy zapsanými do prvního ročníku od března 
1. 3. – 6. 6. 2021
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 28. 5. 2021) 
8. – 19. 3. 2021
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
14. 3. 2021
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
20. 4. 2021
ZRUŠENO: Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ – termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK)  
12. 5. 2021
Rektorský den 
14. 5. 2021
ZRUŠENO: Promoce – Ph.D. studium 
21. 5. 2021
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
24. 5. 2021
ZRUŠENO: Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
27. 5. 2021
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
27. 5. – 7. 6. 2021
Doktorandský týden – konkrétní termín bude sdělen dodatečně 
31. 5. 2021
ZRUŠENO: Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
7. 6. 2021
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
7. 6. – 31. 7. 2021
Zkouškové období v LS 
20. 6. 2021
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářskěho studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
21. 6. – 2. 7. 2021
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2021 
28. 6. – 9. 7. 2021
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 30. 9. 2021
Roční hodnocení a aktualizace ISP na další rok ze strany doktorandů 
1. 7. – 15. 10. 2021
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 31. 10. 2021
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 
22. 7. 2021
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce 
23. 7. 2021
Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
26. 7. 2021
ZRUŠENO: Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce 
1. – 31. 8. 2021
Letní prázdniny 
1. – 14. 9. 2021
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
1. – 24. 9. 2021
Zkouškové období 
2. – 15. 9. 2021
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2021 
30. 9. 2021
Konec akademického roku 2020/2021 
Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2020/21, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. r. 2021/2022 
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2021 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2021/2022