Informace poskytnuté fakultou podle zákona č. 106/1999 Sb.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy podává:
a. v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, děkanát, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2,
b. prostřednictvím datové schránky s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Matematicko-fyzikální fakulty,
c. prostřednictvím e-mailu, a to výhradně na adresu sdek@dekanat.mff.cuni.cz.