Poskytnutí informace na základě žádosti z 5. 5. 2023

 

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o sdělení počtu studentů cizích státních příslušníků, kteří ve šk. roce 2022/2023 (tj. ke dni 01.09.2022) zahájili studium v prvním ročníku matematicko-fyzikální fakulty UK. Žádáme o sdělení, kolik z těchto osob úspěšně dokončilo studium v prvním semestru a postoupilo do 2. semestru studia ve školním roce 2022/2023.

 

Odpověď:

Bc. studenti studující v českém jazyce, státní příslušnost cizinci bez Slovenské republiky:

  • zapsalo se do 1. ročníku: 119 studentů (během září – října, zápisy probíhaly průběžně)
  • během 1. semestru ukončilo studium 39 studentů
  • do 2. semestru postoupilo 80 studentů.