Opatření tajemníka

Vypisují se pouze platné předpisy. (Zobrazit i neplatné.)

Z roku 2023

Opatření 1Zrušení některých směrnic, pokynů a příkazů tajemníka z důvodu neaktuálnosti
Opatření 2Paušální náhrady na městskou hromadnou dopravu v Praze
Opatření 3O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
Opatření 4Stanovení výše příspěvku na penzijní a životní pojištění (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření tajemníka č. 8/2023)
Opatření 5K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2023
Opatření 6kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách a dalších činnostech, které by mohly způsobit požár nebo výbuch
Opatření 7Zavedení evidence nepřítomností v systému CIS
Opatření 8Stanovení výše příspěvku penzijního připojištění se státním příspěvkem

Z roku 2022

Opatření 1Zavedení služeb Microsoft 365 a jednotných e-mailových adres na děkanátu MFF UK
Opatření 2K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2022
Opatření 3O hmotném a nehmotném majetku
Opatření 4O zajištění likvidace hmotného a nehmotného majetku

Z roku 2021

Opatření 1O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců (neplatí od 1. 2. 2023, viz Opatření tajemníka č. 3/2023)
Opatření 2K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2021 (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)

Z roku 2020

Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2020 (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)

Z roku 2019

Pokyn 1K pronájmům refektáře, poslucháren a učeben
Příkaz 1O uchovávání dokumentů projektů OP PPR
Směrnice 1O vykazování a účtování kurzových rozdílů
Příkaz 2K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2019 (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)

Z roku 2018

Směrnice 1O pokladní kázni
Příkaz 1O uchovávání dokumentů projektů OP VVV
Příkaz 2K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2018 (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)

Z roku 2017

Pokyn 1Zřízení "Referátu firemní spolupráce" (neplatí od 13. 12. 2017, viz Pokyn tajemníka č. 4/2017)
Pokyn 2Realizace příkazu děkana č. 3/2017 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2017 (neplatí od 7. 5. 2018)
Směrnice 1O zajišťování ubytování v prostorách MFF UK
Pokyn 3Zavedení elektronických výplatních pásek
Pokyn 4Zřízení „Oddělení propagace a mediální komunikace“ a „Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství“ (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)
Směrnice 2O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců (neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření tajemníka č. 1/2021)

Z roku 2016

Příkaz 1O archivaci dokumentace projektů OP VaVpI (neplatí od 1. 1. 2022)
Příkaz 2K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2016 (neplatí od 31. 1. 2017)

Z roku 2015

Příkaz 1O archivaci dokumentace projektu UHI (neplatí od 1. 1. 2023)
Směrnice 1O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců (neplatí od 1. 1. 2018, viz Směrnice tajemníka č. 2/2017)
Příkaz 2K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2015 (neplatí od 31. 1. 2016)

Z roku 2014

Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2014 (neplatí od 31. 1. 2015)
Pokyn 1Zřízení "Zaměstnaneckého oddělení" (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)
Pokyn 2Pravidla vstupu do budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1 (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Pokyn 3Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Z roku 2013

Směrnice 1K povinnému sjednávání cestovního pojištění před služební cestou do zahraničí (neplatí od 1. 2. 2023, viz Opatření děkana č. 1/2023)
Pokyn 1Pravidla pro vjezd do dvora budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1
Pokyn 2Zřízení "Oddělení mediální komunikace" (OMK) (neplatí od 13. 12. 2017, viz Pokyn tajemníka č. 4/2017)
Pokyn 3K zavedení používání klíčenek pro vstup do prostor MFF UK
Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2013 (neplatí od 27. 7. 2014)

Z roku 2012

Směrnice 1Opatření k instalaci a připojování elektrických zařízení
Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2012 (neplatí od 27. 7. 2014)

Z roku 2011

Pokyn 1O zajištění likvidace dlouhodobého majetku (neplatí od 1. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 4/2022)
Pokyn 2Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2011 (neplatí od 30. 6. 2012)

Z roku 2010

Směrnice 1Zavedení pružné pracovní doby
Směrnice 2O cestovních náhradách (neplatí od 1. 2. 2023, viz Opatření děkana č. 1/2023)
Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2010 (neplatí od 30. 6. 2011)
Příkaz 2O zrušení soustavné doplňkové činnosti v reprostředisku (neplatí od 30. 6. 2011)
Pokyn 1pro provádění pravidelných revizí skladových regálů a žebříků

Z roku 2009

Pokyn 1Správa a údržba majetku pronajatého na základě nájemní smlouvy (neplatí od 28. 7. 2014)
Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2009 (neplatí od 30. 6. 2011)

Z roku 2008

Pokyn 1Zdravotní rizika práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a Opatření k ochraně zdraví (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 18/2023)
Směrnice 1Organizační a provozní zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty (neplatí od 1. 1. 2018, viz Směrnice tajemníka č. 1/2017)
Příkaz 1K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2008 (neplatí od 30. 6. 2011)
Směrnice 2K povinnému sjednávání cestovního pojištění před služební cestou do zahraničí (neplatí od 1. 6. 2013, viz Směrnice tajemníka č. 1/2013)

Z roku 2007

Směrnice 1O cestovních náhradách (neplatí od 24. 9. 2010, viz Směrnice tajemníka č. 2/2010)
Příkaz 1K zajištění roční účetní závěrky 2007 (neplatí od 30. 6. 2011)

Z roku 2006

Pokyn 1Pro provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů (neplatí od 17. 6. 2011, viz Pokyn tajemníka 2/2011)
Směrnice 1O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců (neplatí od 1. 3. 2015, viz Směrnice tajemníka č. 1/2015)
Příkaz 1K zajištění roční účetní závěrky 2006 (neplatí od 30. 6. 2011)

Z roku 2005

Pokyn 1O jednotném vykazování a účtování výzkumných záměrů (neplatí od 28. 7. 2014)
Směrnice 1O pokladní kázni (neplatí od 1. 6. 2018, viz Směrnice tajemníka č. 1/2018)
Směrnice 2O hmotném a nehmotném majetku (neplatí od 1. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 3/2022)
Směrnice 3O cestovních náhradách (neplatí od 1. 1. 2007, viz Směrnice tajemníka 1/2007)

Z roku 2004

Směrnice 1kterou se upravuje organizační a provozní zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty (neplatí od 1. 10. 2008, viz Směrnice tajemníka 1/2008)
Příkaz 1Mimořádná inventarizace majetku fakultního bufetu (neplatí od 30. 6. 2011)
Příkaz 2Používání obvyklých dopravních prostředků v zařízeních UK MFF (neplatí od 3. 1. 2013)
Příkaz 3Zrušení převodu jednotlivých plateb na účty zaměstnanců MFF (neplatí od 30. 10. 2017)
Příkaz 4Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP) (neplatí od 30. 6. 2011)
Směrnice 2Poskytování paušálních cestovních náhrad (neplatí od 1. 1. 2006, viz Směrnice tajemníka 3/2005)

Z roku 2003

Směrnice 1o používání výstražných vest při použití soukromého vozidla ke služebním cestám (neplatí od 1. 2. 2023, viz Opatření děkana č. 1/2023)
Směrnice 2upravující bezhotovostní výplatu stipendií na bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech (neplatí od 14. 10. 2011)
Příkaz 1Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP) (neplatí od 30. 6. 2011)

Z roku 2002

Směrnice 1Organizační a provozní zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty (neplatí od 22. 1. 2004, viz Směrnice tajemníka 1/2004)
Směrnice 2Upřesnění pravidel pro vyřazení majetku z evidence, jeho likvidace a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený (neplatí od 30. 8. 2006)
Směrnice 3Inventarizace dlouhodobého majetku (dříve ZP) a drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP) (neplatí od 30. 8. 2006)

Z roku 2001

Směrnice 1Pravidla poskytování příspěvku k penzijnímu připojištění zaměstnancům fakulty (neplatí od 30. 8. 2006)

Z roku 2000

Příkaz 3Inventarizace na MFF 2000 (neplatí od 30. 6. 2011)
Příkaz 2Inventarizace investičního majetku (neplatí od 30. 6. 2011)
Příkaz 1Energetický přehled (neplatí od 30. 10. 2017)
Dodatek 1/2000
ke směrnici č. 2/1999
Rozšiřuje nabídku produktů v oblasti pojištění pracovníků MFF při cestách do zahraničí (neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice tajemníka 2/2008)
Směrnice 1Oběh dokladů UK MFF (neplatí od 1. 1. 2006, viz Směrnice děkana č. 3/2005)

Z roku 1999

Směrnice 3Upravuje oběh úředních dokumentů a jejich vystavování elektronickou formou v rámci MFF (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)
Příkaz 5Organizační změna pracoviště děkanátu fakulty - správy budov (neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023)
Směrnice 2pro zahraniční styky v oblasti pojištění (neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice tajemníka 2/2008)
Příkaz 4Inventarizace na MFF v roce 1999 (neplatí od 30. 6. 2011)
Směrnice 1O pravidlech pro poskytování příspěvku na stravování (neplatí od 14. 7. 2006, viz Směrnice tajemníka 1/2006)
SměrniceOrganizační a provozní zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty (neplatí od 1. 1. 2002, viz Směrnice tajemníka 1/2002)
Příkaz 3Mimořádná inventura-knižní publikace vydavatelství MATFYZPRESS (neplatí od 30. 6. 2011)
Příkaz 2Mimořádná inventura skladů na pracovišti ÚSD (neplatí od 30. 6. 2011)
Příkaz 1Změna v evidenci majetku (neplatí od 30. 6. 2011, viz Směrnice tajemníka 2/2005)

Starší příkazy a směrnice

Příkaz 10/98Náležitosti daňových dokladů pro účtování DPH na Matematicko-fyzikální fakultě od 1. 1. 1999 (neplatí od 30. 8. 2006)
Příkaz 9/98Pořizování, evidence a používání úředních razítek na Matematicko-fyzikální fakultě (neplatí od 30. 10. 2017)
Příkaz 5/98Stanovení základních organizačních norem vydávaných tajemníkem a přehled dosud platných příkazů (neplatí od 30. 8. 2006, viz Směrnice děkana č. 4/2005)
Příkaz 4/98Úprava pravidel zadávání veřejných zakázek na MFF UK (neplatí od 30. 8. 2006)
Dodatek 2 příkazu 6/96O pravidlech pro poskytování příspěvku na stravování (neplatí od 14. 7. 2006, viz Směrnice tajemníka 1/2006)
Příkaz 2/98O čerpání dovolených (neplatí od 1. 7. 2012)
Příkaz 1/98O zavedení povinných lékařských prohlídek (neplatí od 1. 6. 2017, viz Směrnice děkana č. 4/2017)
Příkaz 4/97O uplatňování DPH (neplatí od 30. 8. 2006)
Příkaz 3/97O hospodaření s majetkem fakulty (neplatí od 30. 8. 2006)
Příkaz 6/96O pravidlech pro poskytování příspěvku na stravování (neplatí od 14. 7. 2006, viz Směrnice tajemníka 1/2006)
Dodatek 1 příkazu 6/96O pravidlech pro poskytování příspěvku na stravování (neplatí od 14. 7. 2006, viz Směrnice tajemníka 1/2006)
Příkaz 7/95O vjezdu do areálu Troja
Příkaz 6/95Náležitosti účetních dokladů a styk s HO (neplatí od 30. 8. 2006)
Příkaz 5/95Bezhotovostní výplaty mezd a stipendií (neplatí od 30. 6. 2011)
Příkaz 4/95Hospodaření s drahými kovy
Příkaz 3/94Hospodaření s tlakovými lahvemi (neplatí od 30. 8. 2006, viz Směrnice děkana č. 4/2004)
Příkaz 2/94Služební průkazy (neplatí od 30. 10. 2017)
Příkaz 1/90Zavedení pružné pracovní doby (neplatí od 1. 1. 2007)