doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc.

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1332
95155 1603
Fax
224 922 797
E-mail
Pavel.Moravec@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/semicond/people/person/moravec_pavel/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F -115, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 231, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2