RNDr. Martin Veis, Ph.D.

Pracoviště
Akademický senát
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1328
Fax
224 922 797
E-mail
martin.veis@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/semicond/people/person/veis_martin/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 222, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2