Miloslav Vašák

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1489
Fax
224 922 797
E-mail
vasak@karlov.mff.cuni.cz
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208