Miloslav Vašák

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1489
Fax
224 922 797
E-mail
vasak@karlov.mff.cuni.cz