doc. Ing. Eduard Belas, CSc.

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1334
Fax
224 922 797
E-mail
Eduard.Belas@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/semicond/people/person/belas_eduard/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 241, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2