Fyzikální ústav UK

Oddělení fyziky biomolekul

Provádíme výzkum v molekulární biofyzice s přesahem do biologických a medicínských aplikací se zaměřením na fyzikálně-chemické vlastnosti, strukturu a interakce biomolekul, zvláště pak nukleových kyselin, proteinů, porfyrinů a jejich biologicky důležitých analogů. Hlavní výzkumné metody zahrnují Ramanovu, infračervenou, UV-VIS absorpční spektroskopii/mikroskopii, Ramanovu optickou aktivitu, vibrační a elektronový cirkulární dichroismus. Experimentální studie jsou podpořeny kvantově-chemickými výpočty a molekulárně-dynamickými počítačovými simulacemi.

Kontakt

Personální obsazení