prof. RNDr. Roman Grill, CSc.

Pracoviště
Akademický senát
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1331
Fax
224 922 797
E-mail
grill@karlov.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/semicond/people/person/grill_roman/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 247, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2