Fyzikální ústav UK

Oddělení teoretické

V systémech a procesech studovaných v Teoretickém oddělení hraje podstatnou roli kvantová koherence. Zabýváme se třemi skupinami problémů. Jednak odezvou poměrně malých molekul na sérii koherentních světelných pulsů. V těchto systémech lze pozorovat defázování a zpětné složení fází, tak zvané kvantové echo, a přes něj nahlédnout na interakci elektronů s vibracemi. Koherentní procesy se projevují i u velkých molekul, například u chlorofylu, kde tvoří základ kvantové biologie, což je druhý okruh problémů. Konečně, makroskopická kvantová koherence leží v podstatě všech neobvyklých projevů supravodivosti, která je třetím studovaným systémem.

Kontakt

Personální obsazení

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208