Ing. Ondřej Stejskal

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Fax
224 922 797
E-mail
stejskal@karlov.mff.cuni.cz