Fyzikální ústav UK

Oddělení biofyziky

Zabýváme se výzkumem molekulárních interakcí, buněčných struktur, membránových transportérů a dějů svázaných s buněčnou membránou i komplexních biologických procesů na úrovni od modelových systémů po živé buňky. Kromě standardních biochemických a mikrobiologických metod náš výzkum zahrnuje především aplikace emisní spektroskopie (stacionární a časově rozlišenou fluorescenci, fluorescenční anisotropii) a fluorescenční mikroskopii (konfokální mikroskopie, FLIM, apod.).

Kontakt

Personální obsazení

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208