Lidé

Vedení katedry

Vedoucí katedry:
doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Dr.

Zástupce vedoucího:
prof. RNDr. Kristián Máthis, DrSc.

Tajemník:
doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.

Sekretářka:
Bc. Eva Chrpová

 

Profesoři

místnost: F124
funkce: zástupce vedoucího

prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

telefon: 22435 8507
e-mail: Miroslav.Karlik@fjfi.cvut.cz
místnost: F124

prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc.

telefon: 95155 1364
e-mail: pekrat@met.mff.cuni.cz
místnost: F142

prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc.

telefon: 95155 1366
e-mail: lukac@met.mff.cuni.cz
místnost: F144

prof. RNDr. Kristián Máthis, DrSc.

telefon: 95155 1458
e-mail: mathis@met.mff.cuni.cz
místnost: F144

prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.

telefon: 95155 1362
e-mail: sima@met.mff.cuni.cz
místnost: F143

prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc. (emeritus)

telefon:
e-mail: ztrojan@met.mff.cuni.cz
místnost: F138

 

Docenti

doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

telefon: 95155 1356
e-mail: cieslar@met.mff.cuni.cz
místnost: F122

doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.

telefon: 95155 1612
e-mail: dobronp@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F143

doc. RNDr. František Chmelík, CSc.

telefon: 95155 1357
e-mail: chmelik@met.mff.cuni.cz
místnost: F124

doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Dr.

telefon: 95155 1615
e-mail: rkral@met.mff.cuni.cz
místnost: F126
funkce: vedoucí katedry

doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.

telefon: 95155 1363
e-mail: malek@met.mff.cuni.cz
místnost: F139

doc. RNDr. Peter Minárik, Ph.D.

telefon: 95155 1360
e-mail: peter.minarik@mff.cuni.cz
místnost: F116

doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.

telefon: 95155 1616
e-mail: pesicka@met.mff.cuni.cz
místnost: F142
funkce: tajemník

doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

telefon: 95155 1622
e-mail: josef.strasky@gmail.com
místnost: F116

 

Odborní asistenti

RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D.

telefon: 95155 1619
e-mail: drozdenko@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F116

RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.

telefon: 95155 1658
e-mail: knapek@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F138

RNDr. Jitka Stráská, Ph.D. (roz. Vrátná)

telefon: 95155 1613
e-mail: straska.jitka@gmail.com
místnost: F116

RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.

telefon: 95155 1614
e-mail: jana.smilauerova@gmail.com
místnost: F116
 

Vědečtí pracovníci

RNDr. Kristína Bartha, Ph.D. (roz. Václavová)

telefon: 95155 1361
e-mail: kristina.bartha@met.mff.cuni.cz
místnost: F131

Mgr. Cinthia Antunes Corrêa, Ph.D.

telefon: 95155 1361
e-mail: cinthiacac@gmail.com
místnost: F131

RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D. (roz. Horváth)

telefon: 95155 1361
e-mail: horvathk@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F131

 

Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

telefon: 95155 1632
e-mail: hajek1@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F130

RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.

telefon: 95155 1611
e-mail: harcuba.p@seznam.cz
místnost: F116

Mgr. Jiří Kozlík, Ph.D.

telefon: 95155 1350
e-mail: jiri.kozlik@mff.cuni.cz
místnost: F130

RNDr. Tomáš Krajňák, Ph.D.

telefon: 95155 1369
e-mail: tomas.krajnak@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F130

RNDr. Dalibor Preisler, Ph.D.

telefon: 95155 1631
e-mail: dalibor.preisler@mff.cuni.cz
místnost: F130

RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D. (roz. Poková)

telefon: 95155 1386
e-mail: slapakova@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F131

 

Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.

telefon: 95155 1624
e-mail: vesely@gjh.sk
místnost: F130

 

Ostatní pracovníci

Ing. Andrea Bendová

telefon: 95155 1355
e-mail:
místnost: F142

Pavel Beran

telefon: 95155 1383
e-mail: beran@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F121

Ing. Jaromír Buriánek

telefon: 95155 1375
e-mail: burianek@met.mff.cuni.cz
místnost: F121

Marta Čepová

telefon: 95155 1382
e-mail: cepova@met.mff.cuni.cz
místnost: F039

Regina Černá

telefon: 95155 1358
e-mail: rcerna@met.mff.cuni.cz
místnost: F139
funkce: sekretářka

Bc. Eva Chrpová

telefon: 95155 1358
e-mail: chrpova@met.mff.cuni.cz
místnost: F125
funkce: sekretářka

Ing. Jana Kálalová

telefon: 95155 1361
e-mail: kalaloj1@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F131
 

 

Doktorandi

 

Mgr. Lucia Bajtošová

telefon:
e-mail: lucibajtos@gmail.com
místnost:

RNDr. Jan Dittrich

telefon: 95155 1623
e-mail: jan.dittrich@mff.cuni.cz
místnost: F140

 

Mgr. Andrea Farkas (roz. Szabóová)

telefon: 95155 1623
e-mail: aszabo.cuni@gmail.com
místnost:

 

Mgr. Eliška Jača (roz. Veverková)

telefon: 95155 1361
e-mail: eliska.jaca@matfyz.cuni.cz
místnost: F131

 

Mgr. Barbora Kihoulou (roz. Křivská)

telefon:
e-mail: krivska.barbora@seznam.cz
místnost: F131

 

Mgr. Rostislav Králík

telefon: 95155 1623
e-mail: rkralik96@gmail.com
místnost: F140

 

RNDr. Stanislav Šašek

telefon: 95155 1623
e-mail: sasekstanislav@seznam.cz
místnost: F140

 

Mgr. Tomáš Škraban

telefon:
e-mail: Tskraban@seznam.cz
místnost: F116

Mgr. Tomáš Tayari

telefon:
e-mail: tayari@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F138

 

RNDr. Anna Veverková (roz. Terynková)

telefon: 95155 1623
e-mail: veverkova@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F140

Mgr. Mária Zemková

telefon: 95155 1350
e-mail: 1zemkova.maria1@gmail.com
místnost: F130
 

 

Studenti

Mgr.

 

Bc. Adam Greš

 

Bc. Veronika Kočiščáková

 

Bc. Adam Strnad