Doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.

telefon: 95155 1363
e-mail: premysl.malek@matfyz.cuni.cz
místnost: F139
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

Organizace konferencí

Granty udělené v minulých letech

Publikace

Výuka

Pedagogická činnost

Nabídka pro studenty

možnost podílet se na výzkumu mechanických vlastností a mikrostruktury mikrokrystalických a submikrokrystalických slitin na bázi hliníku v rámci: