Rezervace laboratoří

Metalografie

Metalografická laboratoř

místnost: F025
telefon: 221 91 1451
vedoucí laboratoře: Marta Čepová

Mechanické vlastnosti

Instron

Electropuls

místnost: F037
telefon: 221 91 1370
vedoucí laboratoře: Doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Dr.
e-mail: rkral@met.mff.cuni.cz

Rastrovací elektronový mikroskop

Zeiss Auriga

FEI Quanta

Apreo 2 SEM

Příprava pro EM

místnost: F036 (Auriga)
telefon: 221 91 1384
vedoucí laboratoře: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.

Transmisní elektronový mikroskop

JEOL Old

JEOL New

Příprava pro EM

místnost: F026
telefon: 221 91 1381
vedoucí laboratoře: Doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
telefon: 221 91 1304
vedoucí laboratoře: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.

Mikrotvrdost (Qness)

místnost: F039
telefon: 221 91 1382
vedoucí laboratoře: Marta Čepová

DSC a dilatometrie

místnost: F144
telefon: 221 91 1304
vedoucí laboratoře: RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.

Rezistometrie

místnost: F143
telefon: 221 91 1304
vedoucí laboratoře: Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Nabertherm RHTV 120/600/18 vertikální pec

místnost: F037
kontakt: RNDr. Dalibor Preisler
e-mail: preisler.dalibor@gmail.com

Měření korozních vlastností

místnost: F144
telefon: 221 91 1304
vedoucí laboratoře: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.

Kryomletí

místnost: F142
telefon: 221 91 1304
vedoucí laboratoře: RNDr. Josef Stráský, Ph.D.