Studium

Proč studovat na KFM

 

Experimenty, výzkum, technologie, znalosti,...

Baví Vás experimentální práce, ale zajímáte se i o fyzikální pozadí pozorovaných jevů? Chcete získat rozsáhlé znalosti o fyzice materiálů a pevných látek? Rádi se podílíte na výzkumu, který může mít okamžité uplatnění v praxi? Chcete se více dozvědět o nejnovějších materiálových technologiích, které se využívají v automobilovém a leteckém průmyslu, při konstrukci jaderných elektráren nové generace, či v medicíně?

 

Jaké budu mít uplatnění?

Typickým uplatněním pro naše absolventy jsou pracoviště základního a aplikovaného výzkumu jako jsou vysoké školy a ústavy Akademie věd, firemní laboratoře materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, metalurgického a chemického průmyslu, ústavy zaměřené na ochranu životního prostředí apod. Konkrétně naši studenti našli uplatnění např. v:

Již během bakalářského studia v programu Obecná fyzika můžete absolvovat blok předmětů Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a vypracovat svou bakalářskou práci na naší katedře. Výuka bakalářského programu, navazujícího magisterského programu Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a doktorského studijního programu 4F3 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum na Katedře fyziky materiálů je věnována teoretickému i experimentálnímu studiu vlastností materiálů, jejich mikrofyzikální interpretaci a aplikačním možnostem. Studijní programy zabezpečují široké teoretické vzdělání ve fyzice kondenzovaných látek a fyzice materiálů na současné úrovni poznání a poskytují přehled o principech moderních experimentálních metod a technologických postupů.

Podívejte se na naši nabídku studentských prací.

 

Během studia na katedře fyziky materiálů:

Katedra si zakládá na neformální atmosféře a kolegiálním vztahu vyučujících a studentů. Můžete se těšit na příjemné podmínky pro studium, pravidelné společenské a sportovní akce, moderně vybavené místnosti pro diplomanty a doktorandy, vysokorychlostní připojení k internetu přes LAN i Wi-Fi. Disponujeme také společenskou místností s vybavenou kuchyní.

 

Kdo mě bude učit?

Výuku zabezpečují mimo jiné profesoři a docenti, jejichž práce má značný mezinárodní ohlas. Studentům se aktivně věnují rovněž odborní asistenti a vědečtí pracovníci katedry, kteří mají velké zkušenosti v experimentální práci. Katedru pravidelně navštěvují uznávaní tuzemští a zahraniční odborníci. Na katedrální semináře jsou zváni hosté z celého světa, kteří sdílejí aktuální informace o současném stavu poznání v našem oboru.

 

Kde a jak budu studovat a pracovat?

Katedra disponuje špičkově vybavenými laboratořemi. Důvěřujeme naším studentům a jedním z naších cílů je naučit je samostatně obsluhovat experimentální zařízení. Tím již během studia získáte znalosti v různých experimentálních metodách, které později uplatníte v praxi. Naši studenti pravidelně vyjíždějí na zahraniční stáže. Během těchto pobytů si rozšiřují své znalosti v oboru a mohou pracovat i na takových zařízeních, které nejsou na katedře k dispozici. Již během studia budete mít možnost zúčastnit se mezinárodních konferencí a publikovat své výsledky v recenzovaných časopisech.

 

Víte, že v rámci studentských projektů SFG si můžete vyzkoušet měření v našich laboratořích a ještě za to dostat zaplaceno?

Pojďte studovat na Katedru fyziky materiálů! Podívejte se na aktuální nabídku Bc., Mgr. a PhD. prací a studentských projektů SFG.

 

Pro více informací o studiu se podívejte na stránky MFF anebo nás přímo kontaktujte.