Doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

telefon: 95155 1356
e-mail: miroslav.cieslar@matfyz.cuni.cz
místnost: F122
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Profesní životopis

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

Zahraniční pobyty

Publikace

Výuka