Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc.

telefon: 95155 1366
e-mail: lukac@met.mff.cuni.cz
místnost: F144
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Profesní životopis

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

Členství ve vědeckých společnostech

Organizace konferencí a další aktivity

Členství v redakčních radách

Ocenění

Zahraniční spolupráce a projekty

Publikace

Pedagogická činnost