Mgr. Anna Veverková (roz. Terynková)

 

telefon: 95155 1623
e-mail: annaterynkova@gmail.com
místnost: F140
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Životopis:

2014-2017 Bakalářské studium, matematicko-fyzikální fakulta, obor Obecná fyzika

2017-2019 Magisterské studium, MFF, obor Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

 

Řešené projekty a práce:

Studentský projekt: "Metastabilní slitiny Ti pro bioaplikace - vliv obsahu kyslíku na fázové transformace a mikrotvrdost" vedoucí: RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Bakalářská práce: "Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitiny Ti-15Mo připravené metodou ECAP" vedoucí: RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Diplomová práce: "Metastable alloy Ti-15Mo prepared by powder metallurgy" vedoucí: RNDr. Kristína Bartha

 

Účast na konferencích:

ISPMA 2017, Praha, Česká republika

LightMAT 2017, Brémy, Německo

METAL 2018, Brno, Česká republika

Thermec 2018, Paříž, Česká republika

COMAT 2018, Plzeň, Česká republika

 

Publikace: 

Kompletní seznam publikací (Scopus)