Mgr. Anna Veverková (roz. Terynková)

 

telefon: 95155 1623
e-mail: anna.veverkova@matfyz.cuni.cz
místnost: F140
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Životopis:

2014-2017: Bakalářské studium, MFF, obor Obecná fyzika
Bakalářská práce: „Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitiny Ti15Mo připravené metodou ECAP“

2017-2019: Magisterské studium, MFF, obor Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
Diplomová práce: „Metastable alloy Ti-15Mo prepared by powder metallurgy“

2019 – nyní: Doktorské studium, MFF, obor  Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Disertzační práce: „Metastabilní beta slitiny na bázi titanu a zirkonia“

 

Řešené projekty a práce:

Studentský projekt: "Metastabilní slitiny Ti pro bioaplikace - vliv obsahu kyslíku na fázové transformace a mikrotvrdost" vedoucí: RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Projekty GAUK:

Fázové transformace ve slitinách Ti a Zr připravených práškovou metalurgií“ (2019-2021)

Zirkoniové slitiny s vysokým obsahem příměsových prvků pro využití v jaderných reaktorech“ (2022-2024)

 

Účast na konferencích:

ISPMA 2017, Praha, Česká republika

LightMAT 2017, Brémy, Německo

METAL 2018, Brno, Česká republika

Thermec 2018, Paříž, Česká republika

COMAT 2018, Plzeň, Česká republika

 

Publikace: 

Kompletní seznam publikací (Scopus)