PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

telefon: 95155 1622
e-mail: josef.strasky@gmail.com
místnost: F116
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Vzdělání a zaměstnání:

2005 – 2008 MFF UK, bakalářské studium, obor Obecná fyzika (Bc.)

2008 – 2011 MFF UK, navazující magisterské studium, obor Optika a optoelektronika (Mgr.)

2005 – 2010 FSV UK, Bc. a nav. Mgr. studium Ekonomie/Ekonomické teorie

2010 – 2014 MFF UK, PhD studium, obor Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, (Ph.D.)

2010 – 2014 Vědecký pracovník, Katedra fyziky materiálů MFF UK

od 2015 Odborný asistent, Katedra fyziky materiálů MFF UK

od 2017 Člen AS MFF UK

od 2015 Zástupce MFF UK v Radě vysokých škola (Rada VŠ)

 

Vědecké aktivity

Hlavní oblastí mého vědeckého zájmu jsou slitiny titanu – mikrostruktura, termomechanické zpracování, fázové transformace, mechanické vlastnosti a také využití těchto materiálů v praxi, zejména v medicíně.

V této oblasti výzkumu vznikl na Katedře fyziky materiálů mladý vědecký tým. Úspěšně spolupracujeme s dalšími katedrami MFF UK, několika ústavy Akademie věd ČR, špičkovými zahraničními týmy (Německo, Rusko, Korea) a také s kladenskou firmou Beznoska s.r.o., která vyrábí tělní implantáty. Dosažené výsledky jsou na mezinárodně uznávané úrovni.

 

Nabízené studentské práce

Ve výzkumné oblasti slitin titanu nabízím bakalářské práce, diplomové práce, studentské projekty a také dizertační práce, jejichž náplň lze upravit dle představ studentky/studenta. Práce mají obvykle experimentální charakter, lze je však zaměřit i na modelování v oblasti fyziky materiálů. U magisterských studentů je samozřejmostí účast na zahraničních konferencích a možnost pokračování na doktorském studiu, při němž lze vytvořit odpovídající finanční zázemí.

V doktorském studiu také uvítáme studenty z jiných fakult (nejen v ČR) – za podmínky, že jsou schopni úspěšně absolvovat přijímací řízení (přijímací pohovor). 

 

Zahraniční zkušenosti

 

Granty

GAČR 17-20700Y - Struktura defektů a fázové transformace v jemnozrnných biokompatibilních slitinách titanu, 2017-2019

GAČR 19-11275S - Nekonvenční využití sintrování elektrickým proudem pro výrobu lehkých materiálů, 2019-2021

Hlavní řešitel: GAUK 158213 - Studium fázových transformací ve slitinách beta-Ti pro využití v medicíně, 2013 – 2015

Vedoucí: GAUK 1106216 - Vliv ultra-jemnozrnné mikrostruktury na fázové transformace v metastabilních beta-slitinách titanu, 2016 - 2018 (hlavní řešitel: Kristína Bartha)

Vedoucí: GAUK 1530217 - Optimalizace složení a termomechanického zpracování metastabilních slitin titanu pro bioaplikace, 2017 - 2019 (hlavní řešitel: Dalibor Preisler

Účast na řešení více než desítky grantových projektů v posledních 5 letech.

 

Publikace

50 publikací v databázi Web of Science (WoS), více než 250 citací, h-index = 10

Vybrané publikace:

Kapitoly v monografiích:

  1. Stráský, M. Janeček, I. Semenova, J. Čížek, K. Bartha, P. Harcuba, V. Polyakova, S. Gatina, Microstructure and lattice defects in ultra-fine grained biomedical α + β and metastable β Ti alloys, Book Title: Titanium in Medical and Dental Applications, Editors: F. H. Froes, M. Qian, Woodhead Publishing in Materials, Elsevier 2018
  2. Stráský, M. Janeček, P. Harcuba, D. Preisler, M. Landa, Biocompatible beta-Ti alloys with enhanced strength due to increased oxygen content, Book Title: Titanium in Medical and Dental Applications, Editors: F. H. Froes, M. Qian, Woodhead Publishing in Materials, Elsevier 2018

Články v časopisech s IF:

  1. Stráský, M. Janeček, P. Harcuba, M. Bukovina, L. Wagner: The effect of microstructure on fatigue performance of Ti–6Al–4V alloy after EDM surface treatment for application in orthopaedics, Journal of Mechanical Behavior of Biomaterials, Vol. 4, 2011, 1955 – 1962
  2. Stráský, J. Havlíková, L. Bačáková, P. Harcuba, M. Mhaede, M. Janeček: Characterization of electric discharge machining, subsequent etching and shot-peening as a surface treatment for orthopaedic implants, Applied Surface Science, Vol. 281, 2013, 73 – 78
  3. Stráský, P. Harcuba, K. Václavová, K. Horváth, M. Landa, O. Srba, M. Janeček: Increasing strength of a biomedical Ti-Nb-Ta-Zr alloy by alloying with Fe, Si and O, Journal of Mechanical Behavior of Biomaterials, Vol. 71, 2017, 329 – 336
  4. Kopová, J. Stráský, P. Harcuba, M. Landa, M. Janeček, L. Bačáková: Newly developed Ti-Nb-Zr-Ta-Si-Fe biomedical beta titanium alloys with increased strength and enhanced biocompatibility, Materials Science and Engineering C, Vol. 60, 2016, 230-238
  5. Janeček, F. Nový, J. Stráský, P. Harcuba, L. Wagner: Fatigue endurance of Ti-6Al-4V alloy with electro-eroded surface for improved bone in-growth, Journal of Mechanical Behavior of Biomaterials, Vol. 4, 2011, 417 – 422
  6. Šmilauerová, V. Holý, P. Harcuba, J. Stráský, J. Stráská, M. Janeček, J. Pospíšil, R. Kužel, J. Ilavský: Ordered array of ω-particles in β-Ti matrix studied by small-angle X-ray scattering, Acta Materialia, 2014, Vol. 81, 2014, 71-82

Kompletní seznam publikací (Scopus)