O nás

Katedra fyziky materiálů (KFM) je jedním ze čtrnácti ústavů patřících do Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Naší primární specializací je komplexní charakterizace strukturních a funkčních materiálů a vývoj perspektivních materiálů pro pokročilé aplikace. Pozornost je věnována především vztahu mezi mikrostrukturou a termo-mechanickými vlastnostmi kovů, slitin, intermetalik, kompozitů, pěn a materiálů s ultra-jemnozrnnou strukturou. Provádíme rovněž komplexní výzkum fyzikálních aspektů plastické deformace a fázových transformací v daných materiálech. Vědecké týmy na KFM kombinují znalosti, zkušenosti a nejmodernější experimentální vybavení s cílem poskytnout řešení pro různé současné problémy v materiálové vědě, a to v rámci bohaté domácí i mezinárodní spolupráce.

Klíčové experimentální vybavení:

  • Mikroskopie (transmisní elektronová mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil).
  • Mechanické vlastnosti (deformační testy v kombinaci s in-situ akustickou emisí a vysokorychlostním obrazovým záznamem a digitální korelací obrazu, mikrotvrdost, vnitřní tlumení).
  • Termické analýzy (dilatometrie, diferenční skenovací kalorimetrie), rezistometrie, korozní zkoušky.

 

 

Další informace naleznete v záložce zkum a spolupráce.

KFM se také podílí na výuce v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a nabízí vedení studentských závěrečných prací (Bc., Mgr., Ph.D.) a projektů. Klademe důraz na integraci studentů a mladých vědců do vědeckého a společenského života na katedře.

 

Aktuálně:

Katedrální seminář:

24.04.2024 • 12:30 hod. • místnost F2

Ing. Jan Hajduček (Thermo Fisher Scientific; CEITEC Brno University of Technology):

"Beautiful Magnetism: From Auroras to Atomic-Scale Magnetism with Charged Particles"

_____________

Konference ISPMA 15
Nové informace budou zveřejněny brzy.

_____________

 

Jak se k nám dostanete?

Ke Karlovu 5 (1. patro)

121 16 Praha 2