Kryomletí

Katedra fyziky materiálů disponuje vysokoenergetickým mlýnem Union Process 01-HD umožňujícím mletí materiálů za kryogenních teplot (v kapalném dusíku, příp. argonu) i za pokojových teplot v inertní atmosféře.

Při mletí kovových prášků dochází k intenzivní plastické deformaci jednotlivých částic. Díky sníženým teplotám jsou v materiálu zpomaleny procesy dynamického zotavení a rekrystalizace a nanokrystalický materiál lze připravit v řádu hodin.

Kryogenní mletí lze dále použít pro zmenšení částic pružných či tvárných materiálů (např. polymerů) pomocí ochlazení pod teplotu skelného přechodu a následného mletí.

S materiály je možno manipulovat v gloveboxu v inertní atmosféře Ar. Jako výchozí surovinu lze standardně použít prášky s částicemi menšími než 1 mm (po konzultaci případně i většími).

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kozlík