Prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc.

telefon: 95155 1364
e-mail: pekrat@met.mff.cuni.cz
místnost: F142
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Profesní životopis

1963 CSc., disertační práce: Segregace příměsí při tuhnutí slitin zinku

1973 Doc., habilitační práce: Zpevnění hexagonálních kovů skluzem v bazální rovině

1983 DrSc., disertační práce: Mechanické vlastnosti substitučních tuhých roztoků na bázi k.pl.c. kovů

1986 Prof., obor: Fyzika pevných látek

 

Mezinárodní spolupráce a zahraniční pobyty

1964/65 6 měsíců stipendium British Council:  elektronová mikroskopie v Cavendish Laboratory, Universita v Cambridge, Anglie

1968/69 12 měsíců stipendium Humboldtovy nadace na Ústavu fyziky kovů univerzity v Göttingen, Německo  a další pobyty taméž v letech 1990-94

2000 a dále: intensivní spolupráce s MPI für Eisenforschung v Düsseldorfu, Německo na problematice aluminidů železa

 

Vědecké aktivity

 

Významné publikace z posledních let

[1] P. Kratochvíl,  S. Daniš, J. Pešička, P. Minárik and R. Král: Fe3Al iron aluminides alloyed with high concentrations of V and Cr: their structure and high temperature strength, 2018, Metallurgical and Materials Trans.A, vol. 49 , pp. 6046-6O51

[2] P. Kratochvíl,  S. Daniš, P. Minárik, J. Pešička and R. Král: Strengthening of Fe3Al aluminides by one or two solute elements, 2017, Metallurgical and Materials Trans.A, vol. 48 , pp. 4135-4139

[3] P.Kratochvíl, M. Švec and V. Vodičková: The effect of low concentrations Nb and C on the structure and high-temperature strength of Fe3Al aluminide: 2017, Metallurgical and Materials Trans.A, vol. 48 , pp. 4093-4096

[4] F. Dobeš, J. Pešička, P.Kratochvíl: Creep of Fe3Al-based alloys with vanadium and carbon additions: Intermetallics vol.74 (2016), pp. 60-64

[5] P. Kratochvíl, V. Vodičková, R. Král, M. Švec:The effect of Laves phase (Fe,Al)2Zr on the high-temperature strength of carbon-alloyed Fe3Al aluminide: 2016, Metallurgical and Materials Trans.A, vol. 47 , pp. 1128-1131

Kompletní seznam publikací: Orcid anebo Scopus