Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)

Na DPM jsou k dispozici dva transmisní elektronové mikroskopy (TEM):

JEOL 2000 FX vybavený analyzátorem (EDAX) Link AN 10000.

JEOL 2200FS HRTEM (TEM s vysokým rozlišením) - 200 kV FEG, dále vybaven EF-TEM (energy filtering TEM), EELS (electron energy loss spectroscopy pomocí in-column filtru), EDX, STEM s detektory BF (světlé pole) a DF (tmavé pole), HAADF (high angle annular dark field), tomography reconstruction, EDX a EELS (electron energy loss spectroscopy)
mapování , precesní elektronová difrakce, vysokoteplotní držák, kryo držák, držák pro nano-tomografii a Hysitron in-situ nanoindentor.

 

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.