Příprava vzorků

Laboratoř slouží k přípravě vzorků pro mikroskopii, deformační testy apod. V laboratoři jsou k dispozici pily pro přesné řezání vzorků, automatické leštičky, zařízení na elektrolytické a iontové leštění.

Vybavení laboratoře pro přípravu vzorků

Pily pro přesné řezání vzorků:

 • 1x pila Brilland 220 (Výbroce: ATM)
 • 2x pila Accutom–50 (Výrobce: Struers)

Zařízení na zalévání vzorků:

 • Acrylic mouning system ClaroCit (Struers)
 • Mounting press CitoPress -10 (Struers) – umožňuje přípravu vzorků pro rastrovací elektronovou mikroskopii (SEM)

Leštičky k přípravě metalografických výbrusů:

 • Automatická leštička – Tegramin – 25 (Struers)
 • Poloautomatická leštička – TegraPol – 15 (Struers)
 • Poloautomatická leštička – Dap – 7 (Struers)
 • Vibrační leštička – VibroMet 2 (Buehler)

Zařízení pro elektrolytické leštění vzorků pro SEM:

 • LectroPol – 5 (Struers)

Zařízení pro elektrolytické leštění vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM):

 • TenuPol – 5(Struers)

Zařízení na iontové leštění vzorků pro SEM i TEM:

 • PiPS Gatan - Technoorg Linda IV
 • Leica EM RES102 system
 • FIB (fokusovaný iontový svazek) jako součást SEM Zeiss Auriga (Zeiss)

Kontaktní osoba: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.