RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.

telefon: 95155 1614
e-mail: jana.smilauerova@matfyz.cuni.cz
místnost: F116
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

 

Profesní životopis

od 2022              Odborný asistent na katedře fyziky materiálů, MFF UK

2012 - 2022        Vědecký pracovník na katedře fyziky materiálů, MFF UK

2012 – 2016       Doktorské studium, MFF UK; studijní program: Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

2010 – 2012       Magisterské studium, MFF UK; studijní program: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

2007 – 2010       Bakalářské studium, MFF UK; studijní program: Obecná fyzika

 

Vědecké aktivity

Mezinárodní spolupráce

 

Zahraniční pobyty

 

Ocenění

2015      Acta Student Award za rok 2014 za publikaci v časopise Acta Materialia

 

Významné publikace

Šmilauerová, P. Harcuba, J. Pospíšil, Z. Matěj, and V. Holý. Growth of ω inclusions in Ti alloys: An X-ray diffraction study. Acta Materialia, 61(17): 6635-6645, 2013.

Šmilauerová, P. Harcuba, J. Stráský, J. Stráská, M. Janeček, J. Pospíšil, R. Kužel, T. Brunátová, V. Holý, and J. Ilavský. Ordered array of ω particles in β-Ti matrix studied by small-angle X-ray scattering. Acta Materialia, 81: 71-82, 2014.

Šmilauerová, P. Harcuba, D. Kriegner, M. Janeček, and V. Holý. Growth kinetics of ω particles in β-Ti matrix studied by in situ small-angle X-ray scattering. Acta Materialia, 100: 126-134, 2015.

Šmilauerová, P. Harcuba, D. Kriegner, and V. Holý. On the completeness of the β à ω transformation in metastable β titanium alloys. Journal of Applied Crystallography, 50(1): 283-287, 2017.

Šmilauerová, M. Janeček, P. Harcuba, J. Stráský, J. Veselý, R. Kužel, and H. J. Rack. Ageing response of sub-transus heat treated Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5Al alloy. Journal of Alloys and Compounds, 724: 373-380, 2017.

Kompletní seznam publikací: ScopusORCID.

 

Pro studenty

Dokumenty ke stažení

Fyzika materiálů I

 

Nabízené práce

Seznam prací - náplň prací je možné upravit podle zájmů řešitele či řešitelky