Prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.

telefon: 95155 1359
místnost: F124
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16
funkce: zástupce vedoucího

 

Vědecké aktivity

 

Mezinárodní spolupráce

Technická univerzita Clausthal, Německo – mikrostruktura a mechanické vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů

TU Bergakademie Freiberg – Německo – vlastnosti materiálů připravených slinováním elektrickým proudem (SPS)

INP Grenoble, Francie – mikrostruktura slitin lehkých prvků

Ohio State University, Columbus, OH, USA – fázové transformace ve slitinách  Ti

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Rusko – mikrostruktura a fyzikální vlastnosti materiálů připravených intenzivní plastickou deformací

Pohang University of Science and Technology, Pohang, Jižní Korea – fyzikální vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů a slitin s vysokou entropií

Universita v Žilině – mechanické a korozní vlastnosti hořčíkových slitin a kompozitů

 

Zahraniční pobyty

1989-1990, 1994-1995  University of  Manitoba, Winnipeg, Kanada (2 roky) – struktura a vlastnosti hranic zrn

1993-1994, 1997-1998 LTPCM Institut National Polytechnique de Grenoble, Francie (18 měsíců) – mikrostruktura slitin Al, in-situ deformace perlitických ocelí

2002-2004 Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik, TU Clausthal,

Clausthal-Zellerfeld, Německo (2.5 roku)  - fyzikální vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů

2009-2015 Clemson University, Clemson, SC, USA (3 měsíce) – vlastnosti slitin Ti pro biomedicínské aplikace

2012-2015 Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Rusko (3 měsíce) – struktura a vlastnosti materiálů připravených intenzivní plastickou deformací

2013-2015 Pohang University of Science and Technology, Pohang, Korea (2 měsíce) – jemnozrnné materiály a kompozity, slitiny s vysokou entropií

 

Významné publikace

J. Čížek, M. Janeček, T. Vlasák, B. Smola, O. Melikhova, R.K. Islamgaliev, S.V Dobatkin: The development of vacancies during severe plastic deformation, Mater. Trans., 60 (2019), 1533-1542

J. Kozlík, P. Harcuba, J. Stráský, H.Becker, J. Šmilauerová, M. Janeček: Microstructure and texture formation in commercially pure titanium prepared by cryogenic milling and spark plasma sintering, Mater. Characterization, 151 (2019), 1-5

J. Kopeček, K. Bartha, R. Mušálek, Z. Pala, T. Chráska, P. Beran, V. Ryukhtin, P. Strunz, J. Nováková, J. Stráský, P. Novák, O. Heczko, M. Landa, H. Seiner, M. Janeček: Structural characterization of semiheusler/light metal composites prepared by spark plasma sintering, Sci Reports (2018), 8:11133.

J. Čížek, P. Haušild, M. Cieslar, O. Melikhova, T. Vlasák, M. Janeček, R. Král, P. Harcuba, F. Lukáč, J. Zýka, J. Málek, J. Moon, H.S. Kim: Strength enhancement of high entropy alloy HfNbTaTiZr by severe plastic deformation, Jour Alloys Compounds 768 (2018), 924-937

M. Janeček, P. Minárik, T. Krajňák, K. Václavová, J. Stráský, J. Čížek, M. Vlček, J. Veselý, J.G. Kim, H.S. Kim, Adv. Mater. Letters 8 (2017), 897-904

Kompletní seznam publikací (Scopus)

 

Dokumenty ke stažení