Dilatometrie (TD)

Dilatometrie je experimentální metoda, díky níž lze studovat délkové změny zkoumaného materiálu v důsledku fyzikálních nebo chemických procesů. Tyto procesy mohou být zkoumány v závislosti na teplotě nebo čase.

Vzorek je umístěn v držáku ve tvaru trubice s uzavřeným koncem a je v kontaktu s koncem trubice a s tyčinkou (push rod) přenášející délkové změny vzorku do měřicí části dilatometru. Tyčinka působí na vzorek během celého měření konstantní nastavitelnou silou. Držák vzorku a tyčinka musí být vyrobeny ze stejného materiálu, který má navíc minimální teplotní roztažnost a ve vybraném teplotním oboru v něm nedochází k fázovým přeměnám. Nejčastěji se pro tyto účely používá křemenné sklo nebo Al2O3. Délkové změny vzorku během definovaného teplotního programu (např. lineárního ohřevu nebo izotermy) jsou snímány LVDT (linear variable differential transformer) senzorem, který pracuje na principu elektrického transformátoru s jádrem. Z naměřené dilatometrické křivky lze analyzovat teplotu a kinetiku fázových transformací a skelných přechodů. Dále je možné určit například koeficient teplotní roztažnosti.

Naše laboratoř je vybavena vertikálním dilatometrem Linseis L75 PT. Tento dilatometr disponuje duálním měřicím systémem umožňujícím měřit současně vzorek a referenci se známou teplotní roztažností nebo dva vzorky.

Technická specifikace:

Teplotní rozsah:

-180 - 1000 °C (nízkoteplotní pec)
RT - 1600 °C (vysokoteplotní pec)

Držák vzorku:

-180 - 1100 °C z křemenného skla (termočlánek typu K)
RT - 1750 °C z Al2O3 (termočlánek typu S)

Rychlost ohřevu:

0,01 – 50 °C/min

Atmosféra:

Inertní (Ar, He), vakuum, vzduch

Vzorek:

Tvar válce nebo hranolu s planparalelními podstavami, délka max. 50 mm, maximální příčný rozměr 7 mm.

Kontaktní přítlak na vzorek:

150 – 1000 mN

 

Kontaktní osoba: RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.