Mikrotvrdost

Měření mikrotvrdosti je jedna z nejjednodušších metod sloužící k určení jedné z mechanických vlastností materiálu – tvrdosti. Diamantové tělísko (indentor) tvaru pyramidy je vtlačeno do materiálu přesně definovanou silou. Plocha otisku (vpichu) je následně změřena pomocí světelného mikroskopu. Menší vpich, při dané síle zatížení, odpovídá vyšší tvrdosti.

Zařízení Qness Q10 umožňuje měření se zatížením od 1 g do 10 kg – tvrdost získaná měřením do zatížení 1 kg se označuje jako mikrotvrdost. Měření plochy vpichu je prováděno automaticky objektivy se zvětšením od 40x do 650x, automatickým ostřením, vyhodnocením světlosti a automatickým zpracováním obrazu. Díky automatickému měření lze provést mapování mikrotvrdosti s využitím velkého množství vpichů.

 

Kontaktní osoba: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.