RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.

telefon: 95155 1658
e-mail: michal.knapek@matfyz.cuni.cz
místnost: F138
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

 

Pozice

od 2022 Odborný asistent, KFM MFF UK
2013 - 2022 Vědecký pracovník, KFM MFF UK

Vědecké aktivity

Mezinárodní spolupráce

Loránd Eötvös University, Budapešť, Maďarsko - velikostní jevy v plastické deformaci na mikroškále
Paul Scherrer Institute, Villigen, Švýcarsko - studium deformačních procesů pomocí akustické emise a neutronové difrakce
University of Caen Normandy, Francie - deformační vlastnosti kobaltu a jiních hexagonálních kovů
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Švýcarsko - deformační vlastnosti mikroporézních kovových pěn

Zahraniční pobyty

2021 (4 měsíce) – European Commission - Joint Research Centre, Petten, Nizozemsko
2018 (3 měsíce) – Paul Scherrer Institute, Villigen, Švýcarsko
2018 (2 měsíce) – Loránd Eötvös University, Budapešť, Maďarsko
2015-2016 (6 měsíců) – Loránd Eötvös University, Budapešť, Maďarsko
2014-2015 (4 týdny) – École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Švýcarsko
2009 (6 měsíců) – CEEPUS programme, Johannes Kepler University, Linz, Rakousko

Významné publikace

M. Knapek, P. Minárik, A. Greš, M. Zemková, F. Lukáč, J. Bohlen, F. Chmelík, R. Král, Spark plasma sintered Mg-4Y-3Nd with exceptional tensile performance, Materials Science and Engineering A 849, pp. 143481, 2022. (IF: 6.044) https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143481

P.D. Ispánovity, D. Ugi, G. Péterffy, M. Knapek, Sz. Kalácska, D. Tüzes, Z. Dankházi, K. Máthis, F. Chmelík, I. Groma, Dislocation avalanches are like earthquakes on the micron scale, Nature Communications 13, pp. 1975, 2022. (IF: 17.694) https://doi.org/10.1038/s41467-022-29044-7

M. Knapek, M. Zemková, A. Greš, E. Jablonská, F. Lukáč, R. Král, J. Bohlen, P. Minárik, Corrosion and mechanical properties of a novel biomedical WN43 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering, Journal of Magnesium and Alloys 9(3), pp. 853–865, 2021. (IF: 11.813) https://doi.org/10.1016/j.jma.2020.12.017

P. Dobroň, D. Drozdenko, K. Fekete, M. Knapek, J. Bohlen, F. Chmelík, The slip activity during the transition from elastic to plastic tensile deformation of the Mg-Al-Mn sheet, Journal of Magnesium and Alloys 9(3), pp. 1057–1067, 2021. (IF: 11.813) https://doi.org/10.1016/j.jma.2020.12.010

K. Máthis, M. Knapek, F. Šiška, P. Harcuba, D. Ugi, P.D. Ispánovity, I. Groma, K.S. Shin, On the dynamics of twinning in magnesium micropillars, Materials & Design 203, 109563, 2021. (IF: 9.417) https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109563

M. Knapek, J. Pešička, P. Lukáč, P. Minárik, R. Král, Peculiar serrated flow during compression of an FeAlCrMo medium-entropy alloy, Scripta Materialia 161, pp. 49-53, 2019. (IF: 4.539) https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2018.10.013

M. Knapek, P. Minárik, J. Čapek, R. Král, J. Kubásek, F. Chmelík, Corrosion of pure magnesium and a WE43 magnesium alloy studied by advanced acoustic emission analysis, Corrosion Science 145, pp. 10-15, 2018. (IF: 6.355) https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.09.006

 

Kompletní seznam publikací