RNDr. Kristína Bartha, Ph.D. (roz. Václavová)

phone: 95155 1361
e-mail: kristina.bartha@met.mff.cuni.cz
room: F131
address: Ke Karlovu 5, Prague 2, 121 16

 

Vědecké aktivity

 

Spolupráce

Fyzikální ústav AV ČR, Oddělení funkčních materiálů – studium materiálů s vytvrzeným povrchem rázovou vlnou pomocí laseru

 

Zahraniční pobyty

2014 (6 měsíců) - LLP - Erasmus, Universidad Politecnica de Valencia, School of Industrial Engineering

 

Významné publikace

Václavová, J. Stráský, V. Polyakova, J. Stráská, J. Nejezchlebová, H. Seiner, I. Semenova, M. Janeček, Microhardness and microstructure evolution of ultra-fine grained Ti-15Mo and TIMETAL LCB alloys prepared by high pressure torsion, Materials Science and Engineering A 682, 220-228 (2017), IF = IF = 3.414

Kopeček, K. Bartha, R. Mušálek, Z. Pala, . Chráska, P. Beran, V. Ryukhtin, P. Strunz, J. Nováková, J. Stráský, P. Novák, O. Heczko, M. Landa, H. Seiner, M. Janeček, Structural characterization of semi-heusler/light metal composites prepared by spark plasma sintering, Nature - Scientific Reports 8 (2018), IF = 4.122

Janeček, J. Čížek, J. Stráský, K Václavová, P. Hruška, V. Polyakova, S. Gatina, I. Semenova, Microstructure evolution in solution treated Ti15Mo alloy processed by high pressure torsion, Materials Characterization 98, 233-240 (2014), IF = 2.892

Zháňal, K. Václavová, P. Harcuba, J. Stráský, V. Polyakova, I. Semenova, M. Hájek, M. Janeček, K. Hajizadeh, Thermal stability of ultrafine-grained commercial purity Ti and Ti‑6Al-7Nb alloy investigated by electrical resistance, microhardness and scanning electron microscopy, Materials Science and Engineering A 651, 886-892 (2016), IF = 3.414

Stráský, P. Harcuba, K. Václavová, K. Horváth, M. Landa, O. Srba, M. Janeček, Increasing strength of a biomedical Ti-Nb-Ta-Zr alloy by alloying with Fe, Si and O, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 71, 329-336 (2017), IF = 3.239

Kompletní seznam publikací