Doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.

telefon: 95155 1612
e-mail: patrik.dobron@matfyz.cuni.cz
místnost: F143
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Profesní životopis

Zahraniční pobyty

Vyučované předměty

Vědecké aktivity

Hlavní řešitel projektů GAČR

Člen řešitelského týmu v mnoha projektech GAČR a MŠMT.

Mezinárodní spolupráce

Organizace konferencí

Publikace

Pro studenty

Vypsání témat všech typů studentských prací (Bc., Mgr. a Ph.D.) včetně projektů SFG dle vzájemné dohody.

Vedení několika studentských projektů SFG a projektů GAUK.

Vedení prací

Aktuální studentské projekty (SFG)

Charakterizace mikrostruktury biokompatibilní slitiny Mg-Zn-Ca a studium jejího vývoje v průběhu plastické deformace

Hořčíkové slitiny na bázi Mg-Zn-Ca jsou potenciálním materiálem pro bio-aplikace z důvodu použití biokompatibilních legujících prvků a jejího nízkého modulu pružnosti blížícího se modulu pružnosti lidských kostí.

Metody: světelná a elektronová mikroskopie (SEM, TEM, EBSD), deformační zkoušky, měřeni akustické emise,…

 

Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti Mg-Zn-Y/Gd/Nd slitin připravených rychlou solidifikaci

Navrhovaný projekt je zaměřen na studium fyzikálních aspektů deformačních mechanismů v Mg slitinách připravených rychlou solidifikaci. Tyto hořčíkové slitiny s vysokou pevností a tažností mají vysoký potenciál k využití v dopravním průmyslu či biomedicíně.

Metody: světelná a elektronová mikroskopie, měření mikrotvrdosti, deformační zkoušky,…

 

Využití statistických metod k analýze signálů akustické emise

V projektu se využije nová komplexní metodologie, která kombinuje statistickou analýzu rozložení časových intervalů po sobě jdoucích událostí akustické emise (time series analysis) a shlukovou analýzu časových řad (adaptive sequential k-means (ASK) analysis). Akustická emise se zaznamená v průběhu plastické deformace hexagonálních kovů, kde pomocí statistických metod odhalíme dynamiku aktivních deformačních mechanismů a jejich vzájemnou korelaci.

Metody: statistické metody, měřeni akustické emise, deformační zkoušky,…

Dokumenty ke stažení