Prof. RNDr. Kristián Máthis, DrSc.

telefon: 95155 1458
e-mail: kristian.mathis@matfyz.cuni.cz
místnost: F138
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16
funkce: zástupce vedoucího

 

VZDĚLÁNÍ

2017     Doktor věd (DrSc.), obor: Materiálové inženýrství, Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě

2013     Habilitace, obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2004     PhD., obor: Fyzika pevných látek a materiálů, Univerzita Loránda Eötvöse, Budapešť

2003     PhD, obor: Fyzika kondenzovaného stavu a materiálový výzkum, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2001     RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2000     Mgr., obor: Fyzika pevných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

POZICE

Od 2014           Docent, Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2007 – 2013     Odborný asistent, Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2005 – 2007     Vědecký pracovník, Institute for Energy, Joint Research Centre, Petten, Nizozemí

2004 – 2005     Vědecký pracovník, Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (GPM2), Grenoble Institute of Technology, Grenoble, Francie

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

2016 – 2017   Hostující vědecký pracovník, Kookmin University, Soul, Korejská Republika

2005 – 2007   Vědecký pracovník, Institute for Energy, Joint Research Centre, Petten, Nizozemí

2004 – 2005   Vědecký pracovník, Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (GPM2), Grenoble Institute of Technology, Grenoble, Francie

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Vedení studentů pregraduálního a doktorského studia

Bakalářské a magisterské práce:

Obhájené: 5 Bc., 5 Mgr.;

Doktorské práce:

3 obhájené:

2017 – Jan Čapek – současně Paul Scherrer Institute, Villigen, Švýcarsko

2017 – Gergely Farkas – současně Ústav jaderné fyziky, Řež, Česká Republika

2016 – Tomáš Krajňák – současně Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko

      Vyučované předměty:

Přednášky: Fyzika materiálů III; Nové materiály a technologie; Fyzikální akustika; Úvod do mechaniky kontinua; Teorie dislokací

Cvičení: Fyzika I - Mechanika, Fyzikální praktikum I a III

Členství v oborových radách státních závěrečných zkoušek

PhD – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum,  Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha a Univerzita Loránda Eötvöse, Budapešť, Maďarsko

Bc. – Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

HLAVNÍ VĚDECKÉ AKTIVITY

Mechanické vlastnosti hořčíkových slitin a kompozitů,

In-situ měření: akustická emise, neutronová- and rentgenová difrakce

Modelování deformačních vlastností kovových materiálů

 

OCENĚNÍ

2017     Nejlepší publikace – (Light Metals Division JOM Best Paper Award), The Materials, Metals and Minerals Society, USA

2017     Nejlépe hodnocený pedagog – kategorie: fyzika-cvičení, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2011     Cena pro mladého zahraničního vědce, Maďarská akademie věd, Miskolc, Maďarsko

 

KONFERENCE

Plenární a zvané přednášky

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

 

Organizace konferencí

 

GRANTY 

 

Období

Název

Poskytovatel

Role

Domácí

 

 

 

 

1.

2009-2010

Kontakt –Studium základních deformačních mechanizmů v hořčíkových slitinách metodami in-situ

MŠMT

Hlavní řešitel

2.

2013-2016

TA03010188 –Výzkum pokročilých lehkých slitin pro inženýrské aplikace

TAČR

Spoluřešitel

3.

2016-2018

16-12075S  - Optimalizace mechanických vlastností pokročilých hořčíkových slitin s vysokou pevností

GAČR

Hlavní řešitel

               4.

2018-2020

18-07140S - Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitinách

GAČR

Spoluřešitel

Zahraniční

 

 

 

 

5.

2012

Domus Hungarica – Investigation of intermittent plastic deformation using acoustic emission

Maďarská akademie věd

Hlavní řešitel

6.

2013

Domus Hungarica – Investigation of magnesium alloys with advanced diffraction methods

Maďarská akademie věd

Hlavní řešitel

7.

2015-2016

Physical Grounds for Enhancement of mechanical properties in advanced magnesium alloys, 2015-14-588-0005

Ministerstvo školství a vědy Ruské Federace

Spoluřešitel

8.

2016

Domus Hungarica – Optimization of mechanical properties of advanced high-strength magnesium alloys

Maďarská akademie věd

Hlavní řešitel

9.

2017-2021

FRAMED – Fracture Across Scales and Materials, Processes and Disciplines

European Research Council

Spoluřešitel

 

AUTORSTVÍ PATENTŮ A UŽITNÝCH VZORŮ

Užitný vzor č. 29113 – Hořčíková slitina

Užitný vzor č. 29281 – Slitina na bázi hořčíku pro aplikace v transportním průmyslu

Užitný vzor č. 29863 – Zařízení pro zajištění řízené krystalizace a ochlazování odlitků, zejména hliníku a jeho slitin

Ve spolupráci s Alucast, s.r.o., Tupesy, Česká Republika

 

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH A REDAKČNÍCH RADÁCH

2014 – Člen redakční rady, Kovové Materiály – Metallic Materials, Slovensko

2010 – Člen řídícího výboru České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT)

2004 – Člen veřejného sboru Maďarské akademie věd, Maďarsko

 

PUBLIKACE

Kompletní seznam (Scopus)

 

PRO STUDENTY

Vypsané práce, výuka, materiály...

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ