Experimentální vybavení

 

 

Hlavní experimentální zařízení dostupné na KFM (rozklikněte pro více informací):