Prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

telefon: 22435 1359
e-mail: Miroslav.Karlik@fjfi.cvut.cz
místnost: F124
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

VĚDECKÉ AKTIVITY

 

ZAHRANIČNÍ POBYTY

 

VÝZNAMNÉ PUBLIKACE

DAGHBOUJ, N. – LI, B.S. – CALLISTI, M. – SEN, H.S. – KARLÍK, M. – POLCAR, T.: Microstructural evolution of helium-implanted 6H-SiC subjected to different irradiation conditions and annealing temperatures: a multiple characterization study, Acta Materialia 181 (2019) 160-172.

FRUTOS, E. – KARLÍK, M. – POLCAR, T.: The role of α″ orthorhombic phase content on the tenacity and fracture toughness behavior of Ti-22Nb-10Zr coating used in the design of long-term medical implants, Applied Surface Science 464 (2019) pp. 328–336.

DAGHBOUJ, N. – LI, B. S. – KARLÍK, M. – DECLEMY, A.: 6H-SiC blistering efficiency as a function of the hydrogen implantation fluence, Applied Surface Science 466 (2019) pp. 141–150.

VRONKA, M. - KARLÍK, M. – VESELÝ, J. – MAŇÁK, J. – HECZKO, O.: Suppression of twinning mechanism on nanoscale: size effect in Cu–Ni–Al shape memory alloy, Journal of Materials Science 54 (2019) pp 6586–6593.

FRUTOS, E. – KARLÍK, M. – JIMENEZ, A. J. – LANGHANSOVÁ, H. – LIESKOVSKÁ, J. – POLCAR, T.: Development of new beta/alpha''-Ti-Nb-Zr biocompatible coating with low Young's modulus and high toughness for medical applications, Materials & Design 142 (2018) pp. 44-55.

KARLÍK, M., Úvod do transmisní elektronové mikroskopie, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2011, 322s, ISBN 978-80-01-04729-3.

 

Kompletní seznam publikací (Scopus)