RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.

telefon: 95155 1386
e-mail: michaela.slapakova@matfyz.cuni.cz
místnost: F131
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

 

Profesní životopis

2014 - Vědecký pracovník, Katedra fyziky materiálů, MFF UK

2010-2014 Postgraduální studium, MFF UK, disertační práce: Mikrostruktura a vlastnosti moderních plynule odlévaných hliníkových slitin

 

Ocenění

2014 Konference Mikroskopie a NDT, Litoměřice: 2. místo v soutěži o nejlepší doktorandskou prezentaci

2013 Konference Materiály v tepelném zpracování, Jihlava: 1. místo v soutěži o nejlepší referát mladých autorů do 35 let

 

Vědecké aktivity

 

Mezinárodní spolupráce

Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Německo - Lavesovy fáze

Universität Paderborn, Paderborn, Německo - plynule odlévané slitiny

FH Oberösterreich, Wels, Rakousko - rentgenová počítačová tomografie

 

Zahraniční pobyty

2015-2016 (13 měsíců) Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Německo

2011 (5 měsíců) CIRIMAT, ENSIACET, Institut Nacional Polytechnique de Toulouse, Francie

 

Publikace

Kompletní seznam publikací

Kompletní seznam publikací (Scopus)