Deformační zkoušky

Pracoviště disponuje třemi univerzálními testovacími přístroji INSTRON pro provádění mechanických zkoušek (modely 5582, 1186 a 1195, pracujícími v režimu řízení posunutím nebo napětím, při teplotách od -150 °C do 1200 °C). Dále jsme vybaveni novým (2018) zařízením INSTRON ElectroPuls 10000 Linear/Torsion, který je určen pro dynamické (až 100 Hz) a statické testování.

K dispozici je také deformační stolek MTI SEMtester 1000, a to pro in-situ zkoušky tahem, tlakem, ohybem nebo zkoušky únavové přímo ve skenovacím elektronovým mikroskopu (SEM).

Mechanické zkoušky prováděné na pracovišti mohou být doplněny jedinečnou kombinací in-situ akustické emiseultra-vysokorychlostní digitální korelace obrazu.

 

Kontaktní osoba: RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.