RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D.

telefon: 95155 1619
e-mail: drozdenko@karlov.mff.cuni.cz
místnost: F116
adresa: Ke Karlovu 5, Prague 2, 121 16

 

Profesní životopis

2011 BSc., Fyzikální a biomedicínská elektronika, Sumská Státní Univerzita, Sumy, Ukrajina

2011 BSc., Ekonomie a obchodní administrativa, Sumská Státní Univerzita, Sumy, Ukrajina

2012 Mgr., Fyzikální a biomedicínská elektronika, Sumská Státní Univerzita, Sumy, Ukrajina

2016 RNDr., Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, MFF UK, Praha

2016 Ph.D., Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, MFF UK, Praha

 

Zahraniční pobyty

2014 – 2016 (6 měsíců) – Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Německo

2017 – 2019 (2 roky) – Magnesium Research Centre, Kumamoto University, Japonsko

 

Akademické aktivity

 

Vyučované předměty

 

Hlavní vědecké aktivity

 

Vědecké projekty

 

Mezinárodní Spolupráce

 

Členství a ocenění

 

Vybrané publikace

Kompletní seznam publikací (Scopus)

 

Aktuální studentské projekty (SFG)

Mechanické vlastnosti ultrajemnozrných hořčíkových slitin připravených rychlou solidifikaci

Navrhovaná práce je součásti projektu zaměřeného na vývoj nové generace hořčíkových slitin s vysokou pevností a tažností s potenciálním využitím v dopravním průmyslu či biomedicíně. Na základě získané informace o vztahu mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi budou specifikovány nejperspektivnější materiály a způsoby optimalizace jejich přípravy.

Metody: světelná a elektronová mikroskopie (SEM, TEM, EDX, EBSD), deformační zkoušky,…

 

Vliv tepelného zpracování na tvorbu uspořádané fáze (mille-feuille structure or LPSO) v Mg slitinách

Cílové materiály jsou Mg slitiny obsahující fázi periodicky-vrstevnatě uspořádanou na dlouhou vzdálenost (angl. Long Period Stacking Ordered (LPSO) phase), a vrstevnaté poruchy se segregací příměsí. Charakterizace mikrostruktury v závislosti na složení materiálu a parametry zpracování bude provedena především elektronovou mikroskopií.

Metody: světelná a elektronová mikroskopie, zejména vysokorozlišovací TEM/STEM

 

Analýza vzniku a vývoje deformačních dvojčat pomocí 2D a 3D pozorovacích metod

Deformační dvojčatění je jedním z hlavních deformačních mechanismů v hexagonálních slitinách (Mg, Ti, Zr). Hlavním cílem navrhované práce je objasnit vznik a vývoj deformačních dvojčat pomocí pokročilých 2D a 3D pozorovacích metod s ohledem na chemické složeni slitin a jejich předchozí deformaci. Studium se zaměří zejména na nukleaci dvojčat, mobilitu dvojčatových hranic, jejich vzájemnou interakci s dislokačním skluzem.

Metody: 2D a 3D elektronová mikroskopie (2D a 3D SEM/EBSD), vysokorozlišovací TEM/STEM, vysokorychlostní snímaní (up to 5M fps), deformační zkoušky,…

Dokumenty ke stažení