Doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Dr.

telefon: 95155 1615
e-mail: rkral@met.mff.cuni.cz
místnost: F126
adresa: Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16
funkce: vedoucí katedry

 

Profesní životopis

Vědecké aktivity


Publikace

Kompletní seznam publikací (Scopus)