Akustická emise (AE)

Metoda akustické emise (AE) je zvláště užitečná pro zkoumání lokalizovaných změn v mikrostruktuře materiálů. Ultrazvukové AE vlny jsou zaznamenány s vysokým časovým rozlišením např. během mechanického zatěžování (z důvodu tvorby trhlin, dislokačního skluzu, dvojčetění, nebo některých fázových transformací), anebo v důsledku různých korozních procesů. Analýza signálů AE v časové nebo frekvenční oblasti poskytuje jedinečné in-situ informace o zmiňovaných procesech z celého objemu vzorku.

Náš tým má dlouholeté zkušenosti s metodou AE v rámci početných mezinárodních spoluprací. Patříme k několika málo institucím využívajícím tuto techniku ​​v materiálové vědě.

Naše AE laboratoř je vybavena přenosnými počítačově řízenými AE systémy od společností Vallen Systeme GmbH, Physical Acoustic Corporation a DAKEL-ZD Rpety. Zařízení mohou zaznamenávat data v kontinuálním režimu (se vzorkovací frekvencí až 40 MHz) nebo na základě prahové úrovně, čímž poskytují různé parametry jednotlivých AE události. Provádíme komplexní rozbor signálů AE (včetně SFFT, wavelet, de-noising, shlukové analýzy atp.), a to pomocí komerčního softwaru a vlastních skriptů.

 

Kontaktní osoba: RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.