Soutěž univerzitních výzkumných center (UNCE)

Poskytovatel: Univerzita Karlova v Praze (UNCE)

Univerzitní výzkumná centra (UNCE) je účelovou podporou mladých perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.

 

Příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta

Výzkum Země a vesmíru metodami teoretické, počítačové a experimentální fyziky
Řešitel: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

Fyzika kondenzovaných látek a funkčních materiálů
Řešitel: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

Centrum moderní informatiky
Řešitel: doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky
Řešitel: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.