Ministerstvo kultury ČR

Výzkumné programy

 

  • Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Uzavřené výzvy

 

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2023 k Programu NAKI III – programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (VS 2023)

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Sedláčková

 

Tel: 95155 1469
E-mail: sarka.sedlackova@matfyz.cuni.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.