Ministerstvo kultury ČR

Výzkumné programy

 

Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030. Doba řešení projektů se předpokládá:

  • v první veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašované v r. 2022 na léta 2023 – 2027 bude doba trvání projektů 5 let
  • ve druhé veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašované v r. 2023 na léta 2024 – 2027 bude doba trvání projektů 4 roky
  • ve třetí veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašované v r. 2027 na léta 2028 - 2030 bude doba trvání projektů 3 roky
Kontaktní osoba

Bc. Daniel Šťastný

Tel: 95155 1688
E-mail: daniel.stastny@matfyz.cuni.cz

Termíny

V blízké době nejsou žádné termíny.

Aktuální výzvy

 

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva.

Projekty realizované v roce 2024 

 

NAKI III

OmniOMR - optical music recognition using machine learning for digital libraries (2023-2027)

Mgr. Jan Hajič jr., Ph.D.

DH23P03OVV008

NAKI III

Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině (2023-2027)

PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.

DH23P03OVV037

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.